Trang chủ

Thời trang công sở

Chăm sóc thú cưng

Tư vấn doanh nghiệp

Bao bì

Vật liệu xây dựng

Khẩu trang Y tế

Liên hệ

Kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp là gì? Mô tả công việc kế toán tổng hợp chi tiết

Công việc của kế toán tổng hợp là người chịu trách nhiệm ghi chép, tổng hợp và lưu trữ toàn bộ các sổ sách, chứng từ, tài liệu liên quan đến các hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp. Từ đó phản ánh toàn bộ tình hình tài chính, hoạt động của doanh nghiệp thông qua các tài khoản, sổ kế toán và báo cáo tài chính theo tháng, quý, năm theo quy định.

- 1