Danh mục

A. Hình thức hiển thị.

1. Tin trang chủ Rao vặt loại 01

Tin đăng tại khu vực top trang chủ Rao vặt, hiển thị xuyên trang chủ và trang chuyên mục, tối đa 03 tin.

 

2. Tin trang chủ Rao vặt loại 02

Tin đăng hiển thị tại vị trí dưới khu vực tin trang chủ Rao vặt loại 01, tối đa 10 tin, thứ tự hiển thị ngẫu nhiên sau mỗi lần refresh.

 

3. Tin VIP chuyên mục

Tin đăng hiển thị tại vị trí top trong trang chuyên mục con, tối đa 12 tin, chia sẻ, thứ tự hiển thị ngẫu nhiên sau mỗi lần refresh

 

4. Tin chi tiết

Tin đăng không thu phí hiển thị dạng thường, dưới vị trí tin VIP trong trang chuyên mục,  tin mới xuất hiện trên tin cũ.

B. Bảng Giá

 

Cate 1: Nhà đất - Bất động sản, Xe hơi -Xe tải

 

Cate 2: Xe máy - Xe đạp, Điện thoại - Smartphone, Máy tính - Laptop, Điện tử - Kỹ thuật số, Thời trang - Làm đẹp, Quán ngon - Du lịch.

Cate 3: Các chuyên mục còn lại.

C. Hướng dẫn sử dụng

1. Tin thuộc các tin thu phí thuộc mục

- Tin trang chủ Rao vặt loại 01

- Tin trang chủ Rao vặt loại 02

- Tin VIP chuyên mục

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

 

Email:  denguyen.raochung@gmail.com

Điện thoại: 0977.800.810